Hírek - Aktualitások... 

Mi, a bakonynánai községi honlap lelkes készítői köszöntjük Önt nyitó oldalunkon! Reméljük, hogy sok hasznos információval és vizuális élménnyel gazdagodik majd, miközben elkalauzoljuk falucskánk digitális világában. Tesszük ezt annak reményében, hogy hamarosan nem csak az Internet sztrádáin, hanem Bakonynána utcáin is viszontláthatjuk Önt. Próbáltunk összefoglalni minden olyan természeti / turisztikai / kulturális / közösségi értéket és szépséget, amely miatt érdemes ellátogatni hozzánk. Folyamatos frissítés mellett igyekszünk tudósítani falunk eseményeiről, a lehető legszélesebb körben. Legyen szó kulturális, közigazgatási vagy sporteseményről, itt megtalálja az érdeklődő, lehetőségeink szerint minél színesebb képgaléria társaságában. Elérhető rovataink száma, és tartalma folyamatosan bővül. Megéri tehát gyakran ellátogatni hozzánk!
A Szerkesztők
Hasznos: www.allamkincstar.gov.hu

Futó-fotók kis falunk hétköznapjaiból.

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT BAKONYNÁNA!


VÉDJE ÉRTÉKEIT ÉS…
…ADJON ESÉLYT ELLOPOTT TÁRGYAI VISSZASZERZÉSÉHEZ!

(A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság felhívása)

Megyénkben több ezer embert károsítanak meg évente a tolvajok. A károsultaknak a legtöbb esetben végképp búcsút kell mondaniuk értékeiknek, kedvenc vagy nélkülözhetetlen használati tárgyaiknak. A nyomozások során legtöbbször beigazolódott, hogy a kellemetlen helyzetek és a felesleges bosszúságok némi odafigyeléssel elkerülhetők lettek volna. Magunk is sokat tehetünk azért, hogy otthonunkat, ingatlanjainkat, gépkocsinkat és egyéb értékeinket biztonságban tudjuk, sőt, akkor sem kell feltétlenül lemondanunk eltulajdonított dolgainkról, ha már megtörtént a baj.
Jó szokás az elővigyázatosság, ezért…
 • Mindig tartsa bezárva lakása ajtaját; ha elmegy otthonról, az ablakokat is.
 • Ha ingatlanjába könnyű bejutni az utcáról, szereltessen be riasztót, kamerát.
 • Ne engedje be otthonába a váratlanul érkező idegeneket, házalókat, kéregetőket.
 • Zárja le gépjárművét akkor is, ha csak rövid időre száll ki belőle.
 • Parkoláskor ne hagyjon értékeket (különösen táskát, irattárcát, kabátot, mobiltelefont) látható helyen, autója utasterében.
 • Ne dicsekedjen értékeivel.
 • Jelentősebb értékű ingóságaira, tárgyaira kössön biztosítást.
Még egy tanács…
 • Értékesebb dolgait a lapról leválasztható „Tárgyazonosító nyomtatvány” kitöltésével vegye leltárba, majd tegye lakásában egy külön helyre, ahol nem tárol értékeket. A nyomtatvány elő- és hátlapja sokszorosítható: töltse ki minden védeni kívánt tárgyról!
Figyelmessége sokat segíthet a hatóságoknak és a biztosítónak. Növeli a tolvajok lebukásának kockázatát, nehezíti az ellopott dolgok újraértékesítését. Elővigyázatosságával remélhetőleg nem lesz szükség arra, hogy bemutassa a nyomtatványt a rendőrség munkatársának, ha mégis – mint az a hátlapon leírt történetből kiderül – esélyt ad eltulajdonított tárgyai gyors megkerüléséhez.

A nyomtatvány letölthető ITT!

TÁJÉKOZTATÓ

A 40 éve dolgozó nőkre vonatkozó nyugdíjkedvezmény szabálya módosult!

Tavaly novemberben indult el a Nők 40 plusz program. A kormány azoknak az 55 év feletti nőknek segít, akiknek megvan a 40 év munkaviszonyuk, illetve már csak egy év hiányzik ehhez. Az érintettek köre pedig most tovább bővült:

Azoknak a nőknek, akik 60 évesek elmúltak és álláskeresők, már nem kell igazolniuk a munkával eltöltött éveiket. Az 55. életévüket betöltött hölgyek pedig már 37 év szolgálati idővel beléphetnek a programba, ha legalább egy hónapnyi nyilvántartott álláskeresői státusszal rendelkeznek.

A program azoknak a nőknek kedvez, akik korán kezdtek el dolgozni, és emellett iskolába jártak vagy gyereket neveltek.

Bierbaum Adrienn
polgármester

BÁNYÁSZNYUGDÍJ

Volt és jelenlegi bányászok, figyelem!

Életkorára tekintet nélkül bányásznyugdíjra jogosult az, aki
 • saját jogú nyugellátásban, baleseti rokkantsági nyugdíjban nem részesül, és
 • bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél föld alatti munkakörben legalább 25 év szolgálati időt szerzett, vagy legalább 5000 (a mecseki uránbányászatban legalább 3000, illetőleg a mecseki szénbányászatban legalább 4000) műszakot töltött el, és
 • utolsó munkaviszonya, jogviszonya 1991. december 31-ét követően a gazdálkodó szervezetnél szűnik meg, vagy az igénybejelentés időpontjában rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, bányászati keresetkiegészítésben, munkanélküli járadékban, illetőleg munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesül.
Bányásznyugdíjra jogosult életkorára tekintet nélkül az is, aki
 • szénkülfejtéses bányatérség fizikai és termelésirányító munkaköreiben legalább 30 év szolgálati időt szerzett, és
 • saját jogú nyugellátásban, baleseti rokkantsági nyugdíjban nem részesül, és
 • utolsó munkaviszonya, jogviszonya 1996. december 31-ét követően a szénbányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél szűnik meg, vagy az igénybejelentés időpontjában rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, bányászati keresetkiegészítésben, munkanélküliség esetén járó ellátásban részesül.
A föld alatti munkakörben eltöltött időt (ideértve a műszakok számát is), illetőleg az előírt feltételek meglétét a gazdálkodó szervezet igazolja.
A bányásznyugdíjat a nyugdíjak emelése, kiegészítése és minden egyéb szempontból a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott öregségi nyugdíjnak kell tekinteni.

Bierbaum Adrienn
polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződött Dudari agglomeráció szennyvízelvezetésnek és szennyvízkezelésének fejlesztéseSAJTÓKÖZLEMÉNY

Óvodafejlesztés Bakonynána településen

Bakonynána 2012. november 5.-én óvodafejlesztési pályázatot nyert el 12,72 millió forint összegben. A pályázat keretében eszközbeszerzésre, és oktatások megvalósítására nyílt lehetőség. A pályázat 2014. június 30.-án fejeződött be.
Az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió 2012-ben óvodafejlesztésre irányuló pályázatot hirdetett, amelynek célja többek között, hogy eszközbeszerzéssel fejlessze a helyi óvodákat, illetve hogy az óvodapedagógusok képzésével hatékonyabbá tegye munkájukat, gyermekeink nevelését.
Bakonynána kis településként igyekszik, hogy az itt dolgozók és az itt élők környezetét folyamatosan javítsa. Ez a pályázat a kisgyermekeket vette célba. Nevelőink képzése előfeltétele a megfelelő nevelési módszerek kialakításának.
 „Munkatársaink tudásának fejlesztése kiemelten fontos településünk számára, ezért az ilyen típusú lehetőségek kihasználására nagy hangsúlyt fektetünk. Gyermekeink szakszerű nevelése, és az európai szintű gondolkodás kialakítása csak felkészült tudással rendelkező nevelőkkel lehetséges. A gyermekek új játszó eszközöket is kaptak, amelyet nagy örömmel gyorsan birtokba is vettek.” – mondja Simonné Rummel Erzsébet polgármester asszony. – „A pályázattal rendkívüli lehetőséget kaptunk arra, hogy egy olyan munkahelyet teremtsünk, ahol nevelőként is kihívásokkal teli, és izgalmas munkát végezzenek az itt dolgozó óvónők. A megszerzett tudással még értékesebb munkaerővé váltak, amely a személyes megbecsülés érzésén kívül a szakmai színvonal növekedését is jelenteti.”

Kapcsolat:
Név: Simonné Rummel Erzsébet polgármester
Telefon/fax: 06-88/587-320
Email: bnanaonk@ktvzirc.huSimonné Rummel Erzsébet

Elérhetőségünk: bakonynana@bakonynana.hu Webmester: admin@bakonynana.hu